loader image


Share

Khóa đào tạo “Nâng Cao Kiến Thức Về Halal Cho Doanh Nghiệp Trong Ngành Thực Phẩm Và Các Lĩnh Vực Liên Quan Đến Công Nghiệp Chế Biến”